XII Szydłowiecka Pielgrzymka Rowerowa
na Jasna Górę 2014