Kierunek  -->  STARACHOWICE  

Tam jeszcze nie dotarliśmy, więc przyjmując zaproszenie ks. Andrzeja udajemy się w dniu 31.08.2019r. (sobota) - godzina 9.00 - START Rynek Wielki --> Pręgierz ZOŚKA.

Trasa Szydłowiec - Starachowice. Na miejscu w Starachowicach - NIESPODZIANKA :)
powrót Starachowice - Wąchock - Szydłowiec.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich chętnych rowerzystów, a szczególnie do pielgrzymów rowerowych uczestniczących w pielgrzymce Szydłowiec - Częstochowa.
Zaprezentujmy uczestnicząc - radość i entuzjazm Kawalerii Rowerowej odwiedzając naszego kapelana ks. proboszcza Andrzeja.

Przypominamy, że: każdy z uczestników bierze udział dobrowolnie i bierze pełną odpowiedzialność za stan zdrowia i sprzętu. Rajd odbywa się przy normalnym ruchu drogowym. 

Zaproszenie na Facebooku --> [KLIKNIJ]

SERDECZNIE CHĘTNYCH ZAPRASZAMY